شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
به رسم خنده هاي تو... چه بي صدا فلك شدم...

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ انسان شريف : ميخواره مباش ،كافرت مي گويند ! پا سور مزن ،مقامرت مي گويند گرباده خوري ،قمار پنهان بكني انسان شريف و طاهرت مي گويند !! مقامر :قمارباز
*امير*
91/4/21
ساعت ویکتوریا
گروه به رسم خنده
vertical_align_top